Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
DATA
%
RANGERING
I LANDET
1 Sirdal 59.6 12
2 Bykle 51.0 46
3 Grimstad 49.6 58
4 Kristiansand 49.0 61
5 Lillesand 47.0 97
6 Arendal 46.2 112
7 Åseral 46.1 115
8 Søgne 45.0 131
9 Valle 42.5 175
10 Mandal 41.4 200
11 Lindesnes 40.7 208
12 Farsund 40.4 213
13 Froland 40.3 215
14 Kvinesdal 38.7 252
15 Vennesla 38.5 257
16 Birkenes 38.5 258
17 Risør 38.4 260
18 Tvedestrand 38.2 262
19 Flekkefjord 37.7 268
20 Evje Og Hornnes 36.8 283
21 Åmli 36.0 294
22 Lyngdal 35.4 299
23 Songdalen 34.4 315
24 Bygland 34.4 317
25 Iveland 34.2 323
26 Gjerstad 28.7 385
27 Audnedal 26.8 400
28 Hægebostad 26.8 401
29 Marnardal 25.8 409
30 Vegårshei 24.8 413

5 Beste kommuner i landet

1 Aukra 80.1
2 Frøya 75.9
3 Bærum 74.0
4 Oslo kommune 69.7
5 Asker 69.3

5 Dårligste kommuner i landet

418 Tranøy 23.0
419 Nesseby 21.7
420 Vevelstad 20.4
421 Lavangen 20.2
422 Utsira 20.1
41.4
51.0 LANDSGJENNOMSNITT
39.1 FYLKESGJENNOMSNITT

Kommuneinntekter: Inntekter fra eiendomsskatt, inntekt og formue, andre salgs- og leieinntekter i prosent av driftsutgifter. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Mandal
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Mandal

Fylke: Agder

Befolkning: 15 659

Kommune-NM