Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
DATA
%
RANGERING
I LANDET
1 Bykle 106.1 5
2 Åseral 93.6 13
3 Sirdal 92.7 15
4 Kristiansand 81.0 51
5 Lyngdal 76.7 82
6 Hægebostad 74.3 106
7 Flekkefjord 73.8 113
8 Evje Og Hornnes 72.5 130
9 Valle 71.8 135
10 Arendal 69.9 160
11 Songdalen 66.7 204
12 Lillesand 65.2 226
13 Farsund 64.6 237
14 Åmli 64.6 238
15 Lindesnes 63.5 251
16 Bygland 63.0 256
17 Audnedal 61.9 272
18 Mandal 61.6 278
19 Grimstad 58.6 304
20 Tvedestrand 58.2 309
21 Risør 57.4 318
22 Kvinesdal 57.3 319
23 Gjerstad 55.4 327
24 Birkenes 51.4 353
25 Iveland 49.4 361
26 Marnardal 48.2 366
27 Vennesla 45.7 380
28 Søgne 45.6 381
29 Vegårshei 44.3 386
30 Froland 40.3 399

5 Beste kommuner i landet

1 Sola 123.5
2 Leikanger 115.9
3 Ullensaker 110.3
4 Førde 107.7
5 Bykle 106.1

5 Dårligste kommuner i landet

418 Svelvik 33.4
419 Klæbu 31.7
420 Skaun 30.7
421 Hobøl 30.6
422 Rælingen 26.0
45.7
74.4 LANDSGJENNOMSNITT
64.5 FYLKESGJENNOMSNITT

Sysselsettingsandel: Sysselsatte personer etter arbeidssted i prosent av arbeidsstyrken. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Vennesla
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Vennesla

Fylke: Agder

Befolkning: 14 532

Kommune-NM