Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
DATA
%
RANGERING
I LANDET
1 Lyngdal 14.4 18
2 Grimstad 13.3 29
3 Arendal 12.6 36
4 Birkenes 10.6 77
5 Farsund 10.1 88
6 Mandal 10.0 90
7 Vennesla 9.7 99
8 Froland 9.7 101
9 Kristiansand 9.2 116
10 Søgne 9.0 124
11 Vegårshei 8.5 134
12 Lillesand 8.3 142
13 Risør 7.8 166
14 Lindesnes 7.1 189
15 Flekkefjord 6.8 195
16 Valle 5.3 244
17 Åmli 4.9 258
18 Kvinesdal 4.6 275
19 Hægebostad 4.1 294
20 Bykle 4.0 300
21 Iveland 4.0 306
22 Evje Og Hornnes 3.9 308
23 Audnedal 3.5 319
24 Gjerstad 3.2 334
25 Tvedestrand 3.1 339
26 Sirdal 2.9 351
27 Marnardal 2.5 362
28 Bygland 2.4 368
29 Songdalen 2.0 381
30 Åseral 1.4 403

5 Beste kommuner i landet

1 Austevoll 34.4
2 Moskenes 29.3
3 Askøy 17.7
4 Lier 17.4
5 Meland 17.2

5 Dårligste kommuner i landet

418 Nesseby 0.6
419 Træna 0.5
420 Grong 0.5
421 Kvænangen 0.5
422 Modalen 0.1
12.6
11.0 LANDSGJENNOMSNITT
6.6 FYLKESGJENNOMSNITT

Kommunens kjøp av private tjenester som andel av driftsutgifter: Kommunens kjøp av tjenester fra private i prosent av brutto driftsutgifter. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Arendal
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Arendal

Fylke: Agder

Befolkning: 44 645

Kommune-NM