Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Bykle 1
2 Sirdal 10
3 Åseral 19
4 Valle 105
5 Kristiansand 146
6 Lillesand 199
7 Farsund 206
8 Evje Og Hornnes 221
9 Lyngdal 229
10 Flekkefjord 233
11 Audnedal 263
12 Grimstad 275
13 Bygland 279
14 Hægebostad 282
15 Birkenes 292
16 Vegårshei 311
17 Søgne 338
18 Mandal 340
19 Arendal 341
20 Åmli 345
21 Songdalen 356
22 Kvinesdal 360
23 Lindesnes 361
24 Tvedestrand 366
25 Vennesla 370
26 Risør 379
27 Marnardal 405
28 Iveland 407
29 Gjerstad 413
30 Froland 415

5 Beste kommuner i landet

1 Bykle
2 Leikanger
3 Førde
4 Sola
5 Sogndal

5 Dårligste kommuner i landet

418 Våler (Hedm.)
419 Tysfjord
420 Fosnes
421 Hasvik
422 Ballangen

Arbeidsmarked: Høy deltakelse i arbeidslivet er en viktig drivkraft for vekst og verdiskaping. Når en stor andel av den yrkesaktive befolkningen mottar permanente stønader som uføretrygd, vil dette indikere lav ressursutnyttelse. Høy grad av utveksling av arbeidskraft på tvers av kommunegrenser indikerer fleksible arbeidsmarkeder. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Birkenes
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Birkenes

Fylke: Agder

Befolkning: 5 187

Kommune-NM