Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Kristiansand 12
2 Songdalen 21
3 Froland 23
4 Grimstad 31
5 Lillesand 50
6 Vennesla 58
7 Audnedal 68
8 Birkenes 85
9 Bykle 86
10 Kvinesdal 101
11 Lyngdal 133
12 Iveland 139
13 Søgne 152
14 Evje Og Hornnes 156
15 Åseral 160
16 Arendal 165
17 Hægebostad 183
18 Marnardal 184
19 Sirdal 188
20 Vegårshei 191
21 Mandal 196
22 Lindesnes 208
23 Tvedestrand 220
24 Åmli 228
25 Farsund 238
26 Flekkefjord 247
27 Bygland 249
28 Risør 315
29 Gjerstad 336
30 Valle 386

5 Beste kommuner i landet

1 Nannestad
2 Ullensaker
3 Ås
4 Bø (Telem.)
5 Lørenskog

5 Dårligste kommuner i landet

418 Stordal
419 Snåase - Snåsa
420 Nesna
421 Tolga
422 Engerdal

Demografi: Kommuner med befolkningsvekst vil være bedre skodd for fremtiden enn kommuner med fraflytting og en stor andel eldre. Dagens befolkningssammensetning og flyttemønster er med på å legge grunnlaget for fremtidens aldersfordeling. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Åmli
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Åmli

Fylke: Agder

Befolkning: 1 845

Kommune-NM