Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Kristiansand 29
2 Søgne 50
3 Grimstad 53
4 Audnedal 78
5 Songdalen 79
6 Vennesla 87
7 Froland 90
8 Birkenes 93
9 Lillesand 95
10 Åseral 118
11 Arendal 123
12 Mandal 129
13 Lyngdal 140
14 Lindesnes 170
15 Evje Og Hornnes 182
16 Farsund 183
17 Flekkefjord 199
18 Kvinesdal 220
19 Iveland 222
20 Risør 229
21 Marnardal 237
22 Hægebostad 247
23 Tvedestrand 257
24 Sirdal 260
25 Vegårshei 270
26 Gjerstad 286
27 Bykle 301
28 Åmli 302
29 Bygland 342
30 Valle 369

5 Beste kommuner i landet

1 Frøya
2 Bærum
3 Asker
4 Oslo kommune
5 Gjerdrum

5 Dårligste kommuner i landet

418 Rødøy
419 Leka
420 Raarvihke - Røyrvik
421 Utsira
422 Tysfjord

Kommuneøkonomi: Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring. Videre vil kommunal eiendomsskatt på næringseiendom kunne virke negativt på næringslivets konkurranseevne. Kjøp av private tjenester bidrar til å styrke privat næringsutvikling. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Åmli
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Åmli

Fylke: Agder

Befolkning: 1 845

Kommune-NM