Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Sirdal 12
2 Bykle 23
3 Kristiansand 24
4 Lindesnes 31
5 Arendal 39
6 Hægebostad 40
7 Grimstad 58
8 Åseral 75
9 Flekkefjord 89
10 Valle 93
11 Audnedal 99
12 Lillesand 108
13 Songdalen 128
14 Farsund 142
15 Lyngdal 152
16 Mandal 153
17 Evje Og Hornnes 164
18 Risør 169
19 Kvinesdal 180
20 Bygland 222
21 Tvedestrand 224
22 Åmli 226
23 Vegårshei 280
24 Birkenes 285
25 Søgne 303
26 Gjerstad 304
27 Vennesla 311
28 Iveland 313
29 Froland 368
30 Marnardal 372

5 Beste kommuner i landet

1 Leikanger
2 Sola
3 Kongsberg
4 Bærum
5 Trondheim

5 Dårligste kommuner i landet

418 Værøy
419 Hobøl
420 Aremark
421 Gamvik
422 Moskenes

Kompetanse: Kompetanse, både i form av faglærte og høyere utdanning, er viktige faktorer for kvaliteten i det kommunale tjenestetilbudet og for næringslivets konkurranseevne. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Iveland
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Iveland

Fylke: Agder

Befolkning: 1 330

Kommune-NM