Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Grimstad 23
2 Lyngdal 46
3 Kristiansand 71
4 Mandal 89
5 Farsund 104
6 Lillesand 108
7 Arendal 109
8 Sirdal 112
9 Søgne 116
10 Bykle 125
11 Lindesnes 159
12 Songdalen 179
13 Froland 187
14 Vennesla 193
15 Risør 215
16 Evje Og Hornnes 219
17 Valle 227
18 Birkenes 228
19 Hægebostad 244
20 Flekkefjord 258
21 Tvedestrand 271
22 Åmli 279
23 Kvinesdal 303
24 Vegårshei 312
25 Audnedal 319
26 Åseral 332
27 Gjerstad 342
28 Marnardal 390
29 Iveland 407
30 Bygland 410

5 Beste kommuner i landet

1 Austevoll
2 Bærum
3 Sola
4 Asker
5 Oslo kommune

5 Dårligste kommuner i landet

418 Fedje
419 Kvænangen
420 Bardu
421 Leikanger
422 Kvæfjord

Næringsliv og privatøkonomi: Vekstkraften i privat næringsliv reflekteres gjennom indikatorer for verdiskaping, nyetableringer og sysselsetting. Sterk privat kjøpekraft er også en positiv drivkraft for næringslivet. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Bygland
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Bygland

Fylke: Agder

Befolkning: 1 207

Kommune-NM