Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
DATA
kr
RANGERING
I LANDET
1 Mandal 2 852 20
2 Flekkefjord 3 144 37
3 Vennesla 3 190 45
4 Kristiansand 3 243 52
5 Farsund 3 244 53
6 Lillesand 3 444 72
7 Arendal 3 569 80
8 Evje Og Hornnes 4 347 147
9 Lyngdal 4 430 156
10 Risør 4 497 165
11 Tvedestrand 4 497 166
12 Kvinesdal 4 736 184
13 Froland 4 742 185
14 Søgne 4 786 189
15 Lindesnes 4 831 192
16 Songdalen 5 042 206
17 Birkenes 5 194 211
18 Gjerstad 6 579 273
19 Grimstad 6 591 274
20 Audnedal 7 818 311
21 Hægebostad 8 450 326
22 Vegårshei 8 896 341
23 Iveland 8 914 343
24 Marnardal 8 998 346
25 Bygland 9 971 358
26 Åmli 10 265 363
27 Valle 12 978 395
28 Sirdal 16 204 406
29 Åseral 18 182 411
30 Bykle 19 871 413

5 Beste kommuner i landet

1 Hamarøy 559
2 Eid 586
3 Orkdal 1 106
4 Bø (Telem.) 1 469
5 Ålesund 1 526

5 Dårligste kommuner i landet

413 Bykle 19 871
414 Raarvihke - Røyrvik 22 937
415 Tydal 23 258
416 Modalen 26 334
417 Utsira 32 625
9 971.0
3 777.4 LANDSGJENNOMSNITT
7 116.7 FYLKESGJENNOMSNITT

Administrasjonsutgifter: Netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger, kroner. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Bygland
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Bygland

Fylke: Agder

Befolkning: 1 207

Kommune-NM