Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
Data RANGERING
I LANDET
1 Grimstad 0.898 11
2 Kristiansand 0.890 37
3 Valle 0.884 82
4 Sirdal 0.883 86
5 Bykle 0.880 104
6 Mandal 0.880 105
7 Songdalen 0.880 108
8 Evje Og Hornnes 0.877 130
9 Tvedestrand 0.874 151
10 Risør 0.872 166
10 Arendal 0.872 166
12 Froland 0.867 201
13 Lyngdal 0.866 208
14 Åmli 0.866 211
15 Farsund 0.866 216
16 Lillesand 0.865 224
17 Kvinesdal 0.864 237
18 Vennesla 0.863 243
19 Søgne 0.862 250
20 Lindesnes 0.861 251
21 Gjerstad 0.858 268
22 Audnedal 0.857 276
23 Vegårshei 0.853 302
24 Flekkefjord 0.843 346
25 Åseral 0.839 363
26 Marnardal 0.828 379
27 Hægebostad 0.827 383
28 Birkenes 0.825 386
29 Bygland 0.822 389
30 Iveland 0.791 410

5 Beste kommuner i landet

1 Oslo kommune 0.911
2 Stjørdal 0.905
3 Flora 0.905
4 Nordkapp 0.902
5 Bergen 0.901

5 Dårligste kommuner i landet

418 Vestre Toten 0.762
419 Bardu 0.760
420 Årdal 0.745
421 Kvæfjord 0.723
422 Leikanger 0.659
0.822
0.900 LANDSGJENNOMSNITT
0.860 FYLKESGJENNOMSNITT

Næringsvariasjon: Målt ved 1 minus summen av kvadrerte næringsandeler (andel ansatte i enkeltnæringer) for samtlige næringer i en kommune/fylke. Lave verdier indikerer at næringslivet i kommunen/­fylket er avhengig av få bedrifter eller næringer. Dersom alle arbeider i en næring, vil indikatoren være lik null. Desto flere næringer og jevnere sysselsetting, desto lavere er summen av kvadrerte næringsandeler, og desto høyere er indikatoren. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Bygland
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Bygland

Fylke: Agder

Befolkning: 1 207

Kommune-NM