Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
DATA
kr
RANGERING
I LANDET
1 Hægebostad 0 1
1 Vegårshei 0 1
1 Lyngdal 0 1
1 Mandal 0 1
5 Tvedestrand 21 71
6 Risør 470 90
7 Søgne 614 100
8 Lillesand 865 115
9 Arendal 871 116
10 Grimstad 1 143 137
11 Kristiansand 1 386 158
12 Songdalen 1 585 179
13 Flekkefjord 2 232 222
14 Evje Og Hornnes 2 395 230
15 Gjerstad 2 897 248
16 Audnedal 3 050 255
17 Birkenes 3 603 272
18 Farsund 5 251 300
19 Lindesnes 5 650 306
20 Vennesla 8 239 329
21 Marnardal 8 675 331
22 Froland 9 184 333
23 Åmli 10 444 343
24 Bygland 17 004 370
25 Iveland 19 361 378
26 Kvinesdal 28 108 390
27 Åseral 40 034 398
28 Valle 51 884 403
29 Bykle 61 646 406
30 Sirdal 65 798 407

5 Beste kommuner i landet

1 Hvaler 0
1 Rømskog 0
1 Trøgstad 0
1 Eidsberg 0
1 Ski 0

5 Dårligste kommuner i landet

408 Forsand 83 807
409 Modalen 89 861
410 Eidfjord 96 952
411 Øygarden 96 969
412 Aukra 170 252
17 004.0
2 503.9 LANDSGJENNOMSNITT
11 746.9 FYLKESGJENNOMSNITT

Eiendomsskatt: Skatt for annen eiendom per sysselsatt etter arbeidssted, kroner. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Bygland
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Bygland

Fylke: Agder

Befolkning: 1 207

Kommune-NM