Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
DATA
%
RANGERING
I LANDET
1 Bykle 4.1 15
2 Sirdal 5.0 75
3 Åseral 6.2 152
4 Kristiansand 6.6 186
5 Farsund 6.8 201
6 Lillesand 7.2 231
7 Grimstad 7.3 237
8 Audnedal 7.3 239
9 Søgne 7.6 258
10 Vegårshei 7.6 264
11 Valle 7.8 280
12 Flekkefjord 7.9 282
13 Birkenes 8.0 288
14 Hægebostad 8.1 296
15 Evje Og Hornnes 8.1 298
16 Lyngdal 8.3 311
17 Arendal 9.1 355
18 Kvinesdal 9.2 362
19 Tvedestrand 9.3 366
20 Risør 9.3 369
21 Vennesla 9.4 372
22 Songdalen 9.4 373
23 Froland 9.5 376
24 Mandal 9.8 383
25 Marnardal 9.9 389
26 Lindesnes 9.9 390
27 Åmli 10.5 404
28 Bygland 10.5 405
29 Gjerstad 11.1 414
30 Iveland 12.3 420

5 Beste kommuner i landet

1 Hemsedal 3.0
2 Bærum 3.1
3 Sogndal 3.3
4 Asker 3.4
5 Sola 3.6

5 Dårligste kommuner i landet

418 Dyrøy 11.5
419 Eidskog 11.7
420 Iveland 12.3
421 Våler (Hedm.) 12.4
422 Ballangen 12.8
4.1
6.0 LANDSGJENNOMSNITT
8.4 FYLKESGJENNOMSNITT

Uføre: Uførepensjonister 18-67 år i prosent av befolkningen. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Bykle
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Bykle

Fylke: Agder

Befolkning: 958

Kommune-NM