Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
Data RANGERING
I LANDET
1 Sandnes 0.900 7
2 Stavanger 0.900 8
3 Suldal 0.895 22
4 Tysvær 0.889 40
5 Time 0.887 62
6 Vindafjord 0.886 72
7 Rennesøy 0.884 80
8 Hjelmeland 0.883 88
9 Karmøy 0.882 96
10 Eigersund 0.878 119
11 Randaberg 0.876 135
12 Haugesund 0.875 139
13 Bjerkreim 0.875 146
14 Strand 0.873 156
15 0.870 184
16 Gjesdal 0.869 190
17 Sauda 0.866 216
18 Sola 0.865 228
19 Forsand 0.864 233
20 Klepp 0.858 271
21 Sokndal 0.849 322
22 Utsira 0.847 334
23 Finnøy 0.843 347
24 Bokn 0.836 370
25 Lund 0.830 377
26 Kvitsøy 0.806 406

5 Beste kommuner i landet

1 Oslo kommune 0.911
2 Stjørdal 0.905
3 Flora 0.905
4 Nordkapp 0.902
5 Bergen 0.901

5 Dårligste kommuner i landet

418 Vestre Toten 0.762
419 Bardu 0.760
420 Årdal 0.745
421 Kvæfjord 0.723
422 Leikanger 0.659
0.870
0.900 LANDSGJENNOMSNITT
0.868 FYLKESGJENNOMSNITT

Næringsvariasjon: Målt ved 1 minus summen av kvadrerte næringsandeler (andel ansatte i enkeltnæringer) for samtlige næringer i en kommune/fylke. Lave verdier indikerer at næringslivet i kommunen/­fylket er avhengig av få bedrifter eller næringer. Dersom alle arbeider i en næring, vil indikatoren være lik null. Desto flere næringer og jevnere sysselsetting, desto lavere er summen av kvadrerte næringsandeler, og desto høyere er indikatoren. Tallgrunnlaget er fra 2017.

  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Hå

Fylke: Rogaland

Befolkning: 18 762

Kommune-NM