Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Sola 4
2 Utsira 6
3 Kvitsøy 16
4 Hjelmeland 18
5 Suldal 29
6 Finnøy 36
7 Forsand 40
8 Vindafjord 55
9 Bjerkreim 63
10 Stavanger 66
11 Sauda 85
12 Lund 96
13 106
14 Bokn 112
15 Tysvær 116
16 Haugesund 118
17 Time 125
18 Sandnes 132
19 Gjesdal 133
20 Klepp 147
21 Rennesøy 149
22 Strand 182
23 Randaberg 196
24 Sokndal 223
25 Karmøy 227
26 Eigersund 232

5 Beste kommuner i landet

1 Bykle
2 Leikanger
3 Førde
4 Sola
5 Sogndal

5 Dårligste kommuner i landet

418 Våler (Hedm.)
419 Tysfjord
420 Fosnes
421 Hasvik
422 Ballangen

Arbeidsmarked: Høy deltakelse i arbeidslivet er en viktig drivkraft for vekst og verdiskaping. Når en stor andel av den yrkesaktive befolkningen mottar permanente stønader som uføretrygd, vil dette indikere lav ressursutnyttelse. Høy grad av utveksling av arbeidskraft på tvers av kommunegrenser indikerer fleksible arbeidsmarkeder. Tallgrunnlaget er fra 2017.

  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Hå

Fylke: Rogaland

Befolkning: 18 762

Kommune-NM