Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
Data RANGERING
I LANDET
1 Ørsta 0.897 14
2 Herøy (M. Og R.) 0.897 16
3 Kristiansund 0.894 25
4 Aukra 0.888 51
5 Averøy 0.888 53
6 Molde 0.886 64
7 Rauma 0.886 71
8 Surnadal 0.884 83
9 Ålesund 0.883 90
10 Tingvoll 0.880 106
11 Giske 0.878 117
12 Aure 0.876 135
13 Gjemnes 0.872 161
14 Fræna 0.872 166
15 Midsund 0.869 186
16 Eide 0.869 189
17 Smøla 0.868 194
18 Halsa 0.865 227
19 Skodje 0.864 229
20 Rindal 0.863 241
21 Vanylven 0.863 247
22 Hareid 0.855 293
23 Ørskog 0.854 296
24 Sunndal 0.848 325
25 Sula 0.848 328
26 Nesset 0.847 330
27 Ulstein 0.847 332
28 Stordal 0.846 337
29 Vestnes 0.842 349
30 Norddal 0.841 351
31 Stranda 0.830 376
32 Sandøy 0.822 390
33 Volda 0.818 391
34 Sande (M. Og R.) 0.812 400
35 Haram 0.767 416
36 Sykkylven 0.767 417

5 Beste kommuner i landet

1 Oslo kommune 0.911
2 Stjørdal 0.905
3 Flora 0.905
4 Nordkapp 0.902
5 Bergen 0.901

5 Dårligste kommuner i landet

418 Vestre Toten 0.762
419 Bardu 0.760
420 Årdal 0.745
421 Kvæfjord 0.723
422 Leikanger 0.659
0.876
0.900 LANDSGJENNOMSNITT
0.858 FYLKESGJENNOMSNITT

Næringsvariasjon: Målt ved 1 minus summen av kvadrerte næringsandeler (andel ansatte i enkeltnæringer) for samtlige næringer i en kommune/fylke. Lave verdier indikerer at næringslivet i kommunen/­fylket er avhengig av få bedrifter eller næringer. Dersom alle arbeider i en næring, vil indikatoren være lik null. Desto flere næringer og jevnere sysselsetting, desto lavere er summen av kvadrerte næringsandeler, og desto høyere er indikatoren. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Aure
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Aure

Fylke: Møre og Romsdal

Befolkning: 3 593

Kommune-NM