Data hentes, et lite øyeblikk...

Notice: Undefined offset: 0 in /home/projects/kommunenm/include/templates/kommunedata.php on line 76

Notice: Undefined offset: 0 in /home/projects/kommunenm/include/templates/kommunedata.php on line 77
RANGERING
I FYLKET
DATA
kr
RANGERING
I LANDET

5 Beste kommuner i landet

1 Åfjord 1 530
2 Kongsberg 2 599
3 2 715
4 Larvik 2 768
5 Nannestad 2 799

5 Dårligste kommuner i landet

418 Raarvihke - Røyrvik 23 224
419 Tydal 25 294
420 Torsken 27 959
421 Modalen 29 950
422 Utsira 34 735

Kommunale administrasjonsutgifter: Netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger, kroner. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Hemne
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Hemne

Fylke: Trøndelag

Befolkning: 4 228

Kommune-NM