Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
Data RANGERING
I LANDET
1 Stjørdal 0.905 2
2 Trondheim 0.898 13
3 Steinkjer 0.897 15
4 Nærøy 0.897 16
5 Oppdal 0.894 23
6 Vikna 0.893 27
7 Røros 0.888 50
8 Hemne 0.888 57
9 Hitra 0.887 59
10 Lierne 0.887 63
11 Tydal 0.886 70
12 Ørland 0.880 103
13 Midtre Gauldal 0.878 122
14 Bjugn 0.877 125
15 Verdal 0.874 147
16 Selbu 0.873 158
17 Raarvihke - Røyrvik 0.872 171
18 Rennebu 0.872 174
19 Melhus 0.871 176
20 Snåase - Snåsa 0.870 179
21 Frosta 0.870 181
22 Indre Fosen 0.869 187
23 Meldal 0.868 196
24 Orkdal 0.867 206
25 Overhalla 0.866 211
26 Namsskogan 0.866 215
27 Flatanger 0.865 224
28 Osen 0.864 237
29 Grong 0.860 260
30 Holtålen 0.858 267
31 Agdenes 0.858 270
32 Frøya 0.852 312
33 Åfjord 0.851 318
34 Verran 0.849 319
35 Inderøy 0.849 321
36 Roan 0.849 323
37 Namdalseid 0.847 331
38 Malvik 0.847 332
39 Meråker 0.839 363
40 Namsos 0.836 369
41 Leka 0.834 373
42 Høylandet 0.827 380
43 Skaun 0.814 396
44 Klæbu 0.814 397
45 Fosnes 0.813 398
46 Levanger 0.811 404
47 Snillfjord 0.796 408

5 Beste kommuner i landet

1 Oslo kommune 0.911
2 Stjørdal 0.905
3 Flora 0.905
4 Nordkapp 0.902
5 Bergen 0.901

5 Dårligste kommuner i landet

418 Vestre Toten 0.762
419 Bardu 0.760
420 Årdal 0.745
421 Kvæfjord 0.723
422 Leikanger 0.659
0.849
0.900 LANDSGJENNOMSNITT
0.862 FYLKESGJENNOMSNITT

Næringsvariasjon: Målt ved 1 minus summen av kvadrerte næringsandeler (andel ansatte i enkeltnæringer) for samtlige næringer i en kommune/fylke. Lave verdier indikerer at næringslivet i kommunen/­fylket er avhengig av få bedrifter eller næringer. Dersom alle arbeider i en næring, vil indikatoren være lik null. Desto flere næringer og jevnere sysselsetting, desto lavere er summen av kvadrerte næringsandeler, og desto høyere er indikatoren. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Roan
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Roan

Fylke: Trøndelag

Befolkning: 953

Kommune-NM