Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Frøya 1
2 Trondheim 6
3 Skaun 48
4 Malvik 58
5 Klæbu 72
6 Melhus 83
7 Orkdal 103
8 Namsos 106
9 Stjørdal 108
10 Oppdal 121
11 Vikna 135
12 Hitra 144
13 Levanger 145
14 Steinkjer 154
15 Overhalla 159
16 Midtre Gauldal 168
17 Verdal 177
18 Ørland 180
19 Bjugn 193
20 Nærøy 195
21 Hemne 204
22 Meldal 210
23 Selbu 211
24 Røros 227
25 Frosta 241
26 Inderøy 266
27 Meråker 282
28 Indre Fosen 283
29 Grong 310
30 Snåase - Snåsa 324
31 Holtålen 336
32 Verran 337
33 Åfjord 338
34 Agdenes 344
35 Namdalseid 352
36 Rennebu 353
37 Høylandet 362
38 Flatanger 363
39 Snillfjord 372
40 Roan 381
41 Namsskogan 385
42 Lierne 396
43 Osen 397
44 Fosnes 406
45 Tydal 411
46 Leka 419
47 Raarvihke - Røyrvik 420

5 Beste kommuner i landet

1 Frøya
2 Bærum
3 Asker
4 Oslo kommune
5 Gjerdrum

5 Dårligste kommuner i landet

418 Rødøy
419 Leka
420 Raarvihke - Røyrvik
421 Utsira
422 Tysfjord

Kommuneøkonomi: Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring. Videre vil kommunal eiendomsskatt på næringseiendom kunne virke negativt på næringslivets konkurranseevne. Kjøp av private tjenester bidrar til å styrke privat næringsutvikling. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Oppdal
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Oppdal

Fylke: Trøndelag

Befolkning: 6 970

Kommune-NM