Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
Data RANGERING
I LANDET
1 Hemsedal 0.901 6
2 Bærum 0.899 10
3 Rømskog 0.894 24
4 Ål 0.894 26
5 Gol 0.892 31
6 Marker 0.889 44
7 Hol 0.889 46
8 Aurskog-Høland 0.888 56
9 Flå 0.888 57
10 Fredrikstad 0.887 60
11 Rakkestad 0.886 68
12 Askim 0.885 73
13 Drammen 0.883 89
14 Sørum 0.882 93
15 Skedsmo 0.882 97
16 Flesberg 0.881 101
17 Nes (Busk.) 0.879 111
18 Råde 0.878 112
18 Nannestad 0.878 112
20 Ringerike 0.878 117
21 Hurum 0.877 124
22 Øvre Eiker 0.877 128
23 Halden 0.877 130
24 Moss 0.876 132
25 Nore Og Uvdal 0.875 139
26 Lier 0.874 147
26 Eidsberg 0.874 147
28 Rollag 0.872 164
28 Enebakk 0.872 164
30 Oppegård 0.872 166
31 Hole 0.872 171
32 Asker 0.871 176
33 Frogn 0.870 180
34 Gjerdrum 0.868 195
35 Spydeberg 0.867 198
36 Trøgstad 0.866 207
37 Hvaler 0.866 208
38 Krødsherad 0.866 220
39 Røyken 0.864 229
40 Nes (Ak.) 0.861 251
41 Sigdal 0.860 255
42 Fet 0.860 257
43 Eidsvoll 0.859 265
44 Ås 0.859 266
45 Rygge 0.857 274
46 Skiptvet 0.855 286
47 Aremark 0.855 292
48 Sarpsborg 0.853 303
49 Ullensaker 0.853 310
50 Nedre Eiker 0.852 314
51 Nittedal 0.851 317
52 Modum 0.848 327
53 Ski 0.842 348
54 Rælingen 0.839 360
55 Hurdal 0.827 384
56 Vestby 0.823 387
57 Kongsberg 0.818 393
58 Nesodden 0.812 400
59 Lørenskog 0.788 411
60 Våler (Østf.) 0.787 412
61 Hobøl 0.783 414

5 Beste kommuner i landet

1 Oslo kommune 0.911
2 Stjørdal 0.905
3 Flora 0.905
4 Nordkapp 0.902
5 Bergen 0.901

5 Dårligste kommuner i landet

418 Vestre Toten 0.762
419 Bardu 0.760
420 Årdal 0.745
421 Kvæfjord 0.723
422 Leikanger 0.659
0.872
0.900 LANDSGJENNOMSNITT
0.864 FYLKESGJENNOMSNITT

Næringsvariasjon: Målt ved 1 minus summen av kvadrerte næringsandeler (andel ansatte i enkeltnæringer) for samtlige næringer i en kommune/fylke. Lave verdier indikerer at næringslivet i kommunen/­fylket er avhengig av få bedrifter eller næringer. Dersom alle arbeider i en næring, vil indikatoren være lik null. Desto flere næringer og jevnere sysselsetting, desto lavere er summen av kvadrerte næringsandeler, og desto høyere er indikatoren. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Oppegård
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Oppegård

Fylke: Viken

Befolkning: 27 178

Kommune-NM