Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Bærum 7
2 Gol 8
3 Hemsedal 17
4 Nore Og Uvdal 22
5 Ål 24
6 Asker 27
7 Ullensaker 33
8 Hol 49
9 Kongsberg 50
10 Lier 52
11 Ås 54
12 Skedsmo 59
13 Ski 60
14 Lørenskog 61
15 Oppegård 69
16 Nittedal 81
17 Sigdal 89
18 Krødsherad 111
19 Nes (Busk.) 115
20 Drammen 117
21 Hole 122
22 Vestby 127
23 Rollag 144
24 Frogn 160
25 Gjerdrum 168
26 Fet 173
27 Rømskog 174
28 Sørum 177
29 Flesberg 178
30 Røyken 190
31 Nesodden 204
32 Ringerike 210
33 Råde 228
34 Rælingen 241
35 Flå 253
36 Modum 254
37 Hurum 261
38 Nannestad 278
39 Spydeberg 294
40 Aurskog-Høland 295
41 Øvre Eiker 297
42 Nedre Eiker 307
43 Nes (Ak.) 322
44 Sarpsborg 328
45 Eidsberg 329
46 Rygge 332
47 Moss 335
48 Eidsvoll 336
49 Halden 337
50 Enebakk 339
51 Skiptvet 343
52 Trøgstad 346
53 Marker 347
54 Fredrikstad 348
55 Rakkestad 350
56 Hurdal 368
57 Hobøl 375
58 Våler (Østf.) 388
59 Aremark 389
60 Askim 390
61 Hvaler 393

5 Beste kommuner i landet

1 Bykle
2 Leikanger
3 Førde
4 Sola
5 Sogndal

5 Dårligste kommuner i landet

418 Våler (Hedm.)
419 Tysfjord
420 Fosnes
421 Hasvik
422 Ballangen

Arbeidsmarked: Høy deltakelse i arbeidslivet er en viktig drivkraft for vekst og verdiskaping. Når en stor andel av den yrkesaktive befolkningen mottar permanente stønader som uføretrygd, vil dette indikere lav ressursutnyttelse. Høy grad av utveksling av arbeidskraft på tvers av kommunegrenser indikerer fleksible arbeidsmarkeder. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Nannestad
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Nannestad

Fylke: Viken

Befolkning: 13 240

Kommune-NM