Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Lurøy 86
2 Hattfjelldal 87
3 Bodø 88
4 Rødøy 136
5 Vefsn 140
6 Hamarøy 159
7 Herøy (Nordl.) 161
8 Rana 188
9 Alstahaug 189
10 Moskenes 203
11 Meløy 209
12 Sømna 213
13 Træna 222
14 Sortland 225
15 Sørfold 235
16 Steigen 237
17 Andøy 242
18 Hadsel 247
19 Brønnøy 251
20 Saltdal 260
21 Fauske 266
22 Værøy 269
23 Nesna 271
24 Vågan 285
25 Beiarn 290
26 Vestvågøy 303
27 Grane 306
28 Hemnes 318
29 Gildeskål 320
30 Narvik 324
31 Vega 326
32 Vevelstad 334
33 Tjeldsund 377
34 Dønna 380
35 Flakstad 383
36 Leirfjord 385
37 Røst 386
38 Lødingen 392
39 Bindal 402
40 Bø (Nordl.) 406
41 Evenes 408
42 Øksnes 409
43 Tysfjord 419
44 Ballangen 422

5 Beste kommuner i landet

1 Bykle
2 Leikanger
3 Førde
4 Sola
5 Sogndal

5 Dårligste kommuner i landet

418 Våler (Hedm.)
419 Tysfjord
420 Fosnes
421 Hasvik
422 Ballangen

Arbeidsmarked: Høy deltakelse i arbeidslivet er en viktig drivkraft for vekst og verdiskaping. Når en stor andel av den yrkesaktive befolkningen mottar permanente stønader som uføretrygd, vil dette indikere lav ressursutnyttelse. Høy grad av utveksling av arbeidskraft på tvers av kommunegrenser indikerer fleksible arbeidsmarkeder. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Lurøy
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Lurøy

Fylke: Nordland

Befolkning: 1 920

Kommune-NM