Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Bodø 31
2 Rana 107
3 Narvik 120
4 Vefsn 158
5 Brønnøy 178
6 Gildeskål 181
7 Vågan 187
8 Herøy (Nordl.) 192
9 Alstahaug 197
10 Vestvågøy 201
11 Sortland 223
12 Hadsel 239
13 Værøy 246
14 Fauske 248
15 Øksnes 256
16 Meløy 262
17 Nesna 304
18 Sømna 305
19 Flakstad 307
20 Andøy 311
21 Røst 315
22 Grane 323
23 Hattfjelldal 328
24 Leirfjord 329
25 Hemnes 333
26 Beiarn 347
27 Lurøy 377
28 Hamarøy 378
29 Ballangen 380
30 Dønna 386
31 Steigen 390
32 Sørfold 391
33 Lødingen 393
34 Bø (Nordl.) 402
35 Tjeldsund 403
36 Træna 405
37 Moskenes 407
38 Vevelstad 408
39 Bindal 409
40 Saltdal 414
41 Evenes 415
42 Vega 416
43 Rødøy 418
44 Tysfjord 422

5 Beste kommuner i landet

1 Frøya
2 Bærum
3 Asker
4 Oslo kommune
5 Gjerdrum

5 Dårligste kommuner i landet

418 Rødøy
419 Leka
420 Raarvihke - Røyrvik
421 Utsira
422 Tysfjord

Kommuneøkonomi: Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring. Videre vil kommunal eiendomsskatt på næringseiendom kunne virke negativt på næringslivets konkurranseevne. Kjøp av private tjenester bidrar til å styrke privat næringsutvikling. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Gildeskål
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Gildeskål

Fylke: Nordland

Befolkning: 1 998

Kommune-NM