Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Sola 8
2 Sandnes 10
3 Stavanger 15
4 Klepp 21
5 Gjesdal 28
6 Rennesøy 37
7 Randaberg 45
8 Time 47
9 57
10 Haugesund 60
11 Strand 66
12 Tysvær 76
13 Karmøy 80
14 Eigersund 101
15 Vindafjord 111
16 Bjerkreim 131
17 Sokndal 165
18 Finnøy 172
19 Lund 190
20 Sauda 213
21 Bokn 277
22 Hjelmeland 305
23 Suldal 308
24 Kvitsøy 366
25 Forsand 385
26 Utsira 421

5 Beste kommuner i landet

1 Bærum
2 Oslo kommune
3 Asker
4 Ås
5 Gjerdrum

5 Dårligste kommuner i landet

418 Kvalsund
419 Fosnes
420 Fedje
421 Utsira
422 Modalen

Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring. Videre vil kommunal eiendomsskatt på næringseiendom kunne virke negativt på næringslivets konkurranseevne. Kjøp av private tjenester bidrar til å styrke privat næringsutvikling. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Eigersund
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Eigersund

Fylke: Rogaland

Befolkning: 14 830

Kommune-NM