Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
Data RANGERING
I LANDET
1 Sandnes 0.902 7
2 Stavanger 0.897 14
3 Suldal 0.895 22
4 Vindafjord 0.889 48
5 Rennesøy 0.889 51
6 Tysvær 0.887 63
7 Time 0.886 70
8 Hjelmeland 0.883 91
9 Karmøy 0.883 92
10 Randaberg 0.880 110
11 Bjerkreim 0.879 117
12 Strand 0.877 128
13 Eigersund 0.876 141
14 Haugesund 0.876 144
15 Sauda 0.872 177
16 Gjesdal 0.871 181
17 0.870 185
18 Forsand 0.864 237
19 Sokndal 0.861 263
20 Klepp 0.858 276
21 Utsira 0.853 306
22 Finnøy 0.846 341
23 Sola 0.838 361
24 Bokn 0.837 365
25 Lund 0.829 382
26 Kvitsøy 0.788 410

5 Beste kommuner i landet

1 Oslo kommune 0.912
2 Stjørdal 0.907
3 Nordkapp 0.905
4 Hemsedal 0.903
5 Flora 0.902

5 Dårligste kommuner i landet

418 Vestre Toten 0.762
419 Årdal 0.747
420 Bardu 0.747
421 Kvæfjord 0.710
422 Leikanger 0.693
0.879
0.900 LANDSGJENNOMSNITT
0.869 FYLKESGJENNOMSNITT

Næringsvariasjon: Målt ved 1 minus summen av kvadrerte næringsandeler (andel ansatte i enkeltnæringer) for samtlige næringer i en kommune/fylke. Lave verdier indikerer at næringslivet i kommunen/­fylket er avhengig av få bedrifter eller næringer. Dersom alle arbeider i en næring, vil indikatoren være lik null. Desto flere næringer og jevnere sysselsetting, desto lavere er summen av kvadrerte næringsandeler, og desto høyere er indikatoren. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Bjerkreim
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Bjerkreim

Fylke: Rogaland

Befolkning: 2 807

Kommune-NM