Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Sola 2
2 Kvitsøy 18
3 Suldal 21
4 Vindafjord 26
5 Forsand 34
6 Stavanger 36
7 Hjelmeland 40
8 Finnøy 41
9 Bjerkreim 75
10 Sandnes 89
11 Time 92
12 Klepp 97
13 Sauda 101
14 104
15 Tysvær 123
16 Lund 131
17 Gjesdal 137
18 Haugesund 138
19 Randaberg 144
20 Bokn 159
21 Strand 167
22 Eigersund 175
23 Sokndal 186
24 Rennesøy 200
25 Karmøy 225
26 Utsira 373

5 Beste kommuner i landet

1 Leikanger
2 Sola
3 Bykle
4 Sogndal
5 Bærum

5 Dårligste kommuner i landet

418 Våler (Hedmark)
419 Eidskog
420 Loabák - Lavangen
421 Ballangen
422 Hasvik

Høy deltakelse i arbeidslivet er en viktig drivkraft for vekst og verdiskaping. Når en stor andel av den yrkesaktive befolkningen mottar permanente stønader som uføretrygd, vil dette indikere lav ressursutnyttelse. Høy grad av utveksling av arbeidskraft på tvers av kommunegrenser indikerer fleksible arbeidsmarkeder. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Hjelmeland
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Hjelmeland

Fylke: Rogaland

Befolkning: 2 684

Kommune-NM