Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
Data RANGERING
I LANDET
1 Nordkapp 0.902 4
2 Porsanger 0.892 32
3 Alta 0.889 40
4 Lenvik 0.886 69
5 Tana 0.885 74
6 Harstad 0.885 76
7 Hammerfest 0.878 116
8 Sør-Varanger 0.878 121
9 Vardø 0.876 138
10 Nordreisa 0.875 144
11 Kautokeino 0.874 153
12 Tromsø 0.873 160
13 Lebesby 0.869 190
14 Karasjok 0.868 192
15 Berlevåg 0.868 196
16 Gamvik 0.867 204
17 Lyngen 0.865 222
18 Balsfjord 0.864 234
19 Vadsø 0.864 235
20 Berg 0.863 240
21 Hasvik 0.861 254
22 Kvalsund 0.860 256
23 Måsøy 0.860 258
24 Skjervøy 0.856 285
25 Målselv 0.855 286
26 Båtsfjord 0.854 301
27 Storfjord 0.853 305
28 Sørreisa 0.853 308
29 Kåfjord 0.852 313
30 Loppa 0.845 338
31 Nesseby 0.845 340
32 Karlsøy 0.839 365
33 Skånland 0.835 371
34 Ibestad 0.832 375
35 Gratangen 0.829 378
36 Dyrøy 0.827 381
37 Torsken 0.818 394
38 Lavangen 0.815 395
39 Salangen 0.809 405
40 Kvænangen 0.797 407
41 Tranøy 0.795 409
42 Bardu 0.760 419
43 Kvæfjord 0.723 421

5 Beste kommuner i landet

1 Oslo kommune 0.911
2 Stjørdal 0.905
3 Flora 0.905
4 Nordkapp 0.902
5 Bergen 0.901

5 Dårligste kommuner i landet

418 Vestre Toten 0.762
419 Bardu 0.760
420 Årdal 0.745
421 Kvæfjord 0.723
422 Leikanger 0.659
0.873
0.900 LANDSGJENNOMSNITT
0.851 FYLKESGJENNOMSNITT

Næringsvariasjon: Målt ved 1 minus summen av kvadrerte næringsandeler (andel ansatte i enkeltnæringer) for samtlige næringer i en kommune/fylke. Lave verdier indikerer at næringslivet i kommunen/­fylket er avhengig av få bedrifter eller næringer. Dersom alle arbeider i en næring, vil indikatoren være lik null. Desto flere næringer og jevnere sysselsetting, desto lavere er summen av kvadrerte næringsandeler, og desto høyere er indikatoren. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Tromsø
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Tromsø

Fylke: Troms og Finnmark

Befolkning: 75 638

Kommune-NM