Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Alta 48
2 Tromsø 76
3 Båtsfjord 130
4 Harstad 136
5 Hammerfest 143
6 Gamvik 151
7 Lenvik 158
8 Porsanger 181
9 Nordkapp 182
10 Berg 223
11 Nordreisa 224
12 Berlevåg 230
13 Tana 252
14 Sør-Varanger 272
15 Skjervøy 274
16 Lebesby 292
17 Målselv 297
18 Skånland 305
19 Lyngen 311
20 Balsfjord 318
21 Måsøy 323
22 Torsken 337
23 Karasjok 339
24 Storfjord 345
25 Gratangen 355
26 Vardø 358
27 Kvalsund 362
28 Karlsøy 363
29 Ibestad 372
30 Sørreisa 377
31 Kautokeino 382
32 Vadsø 383
33 Loppa 385
34 Hasvik 387
35 Kåfjord 398
36 Salangen 406
37 Tranøy 411
38 Dyrøy 413
39 Lavangen 415
40 Nesseby 416
41 Kvænangen 419
42 Bardu 420
43 Kvæfjord 422

5 Beste kommuner i landet

1 Austevoll
2 Bærum
3 Sola
4 Asker
5 Oslo kommune

5 Dårligste kommuner i landet

418 Fedje
419 Kvænangen
420 Bardu
421 Leikanger
422 Kvæfjord

Næringsliv og privatøkonomi: Vekstkraften i privat næringsliv reflekteres gjennom indikatorer for verdiskaping, nyetableringer og sysselsetting. Sterk privat kjøpekraft er også en positiv drivkraft for næringslivet. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Bardu
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Bardu

Fylke: Troms og Finnmark

Befolkning: 3 979

Kommune-NM