Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Bardu 23
2 Tromsø 62
3 Vadsø 108
4 Hammerfest 138
5 Målselv 145
6 Berlevåg 150
7 Harstad 154
8 Salangen 171
9 Alta 200
10 Tana 215
11 Karasjok 216
12 Måsøy 219
13 Sør-Varanger 231
14 Nordkapp 240
15 Lebesby 248
16 Lenvik 280
17 Porsanger 287
18 Kautokeino 298
19 Nesseby 304
20 Loppa 309
21 Kvæfjord 310
22 Båtsfjord 316
23 Lyngen 317
24 Balsfjord 319
25 Storfjord 321
26 Nordreisa 342
27 Kåfjord 354
28 Sørreisa 362
29 Ibestad 364
30 Berg 365
31 Kvænangen 376
32 Lavangen 381
33 Vardø 387
34 Skånland 391
35 Skjervøy 394
36 Kvalsund 396
37 Gratangen 397
38 Gamvik 399
39 Torsken 400
40 Tranøy 404
41 Karlsøy 410
42 Dyrøy 414
43 Hasvik 421

5 Beste kommuner i landet

1 Bykle
2 Leikanger
3 Førde
4 Sola
5 Sogndal

5 Dårligste kommuner i landet

418 Våler (Hedm.)
419 Tysfjord
420 Fosnes
421 Hasvik
422 Ballangen

Arbeidsmarked: Høy deltakelse i arbeidslivet er en viktig drivkraft for vekst og verdiskaping. Når en stor andel av den yrkesaktive befolkningen mottar permanente stønader som uføretrygd, vil dette indikere lav ressursutnyttelse. Høy grad av utveksling av arbeidskraft på tvers av kommunegrenser indikerer fleksible arbeidsmarkeder. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Kåfjord
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Kåfjord

Fylke: Troms og Finnmark

Befolkning: 2 132

Kommune-NM