Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Tromsø 47
2 Hammerfest 96
3 Alta 99
4 Harstad 110
5 Sør-Varanger 130
6 Vadsø 133
7 Målselv 148
8 Bardu 150
9 Båtsfjord 188
10 Sørreisa 208
11 Lenvik 221
12 Balsfjord 232
13 Nordkapp 240
14 Nordreisa 272
15 Skjervøy 274
16 Hasvik 287
17 Skånland 292
18 Tana 300
19 Vardø 306
20 Gamvik 319
21 Karasjok 320
22 Kautokeino 330
23 Salangen 341
24 Kvæfjord 349
25 Berg 351
26 Porsanger 354
27 Lyngen 356
28 Nesseby 360
29 Lebesby 364
30 Lavangen 365
31 Måsøy 366
32 Storfjord 367
33 Karlsøy 374
34 Kvænangen 376
35 Berlevåg 379
36 Kåfjord 383
37 Tranøy 389
38 Gratangen 392
39 Torsken 394
40 Dyrøy 395
41 Loppa 404
42 Ibestad 410
43 Kvalsund 413

5 Beste kommuner i landet

1 Frøya
2 Bærum
3 Asker
4 Oslo kommune
5 Gjerdrum

5 Dårligste kommuner i landet

418 Rødøy
419 Leka
420 Raarvihke - Røyrvik
421 Utsira
422 Tysfjord

Kommuneøkonomi: Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring. Videre vil kommunal eiendomsskatt på næringseiendom kunne virke negativt på næringslivets konkurranseevne. Kjøp av private tjenester bidrar til å styrke privat næringsutvikling. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Karasjok
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Karasjok

Fylke: Troms og Finnmark

Befolkning: 2 701

Kommune-NM