Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
DATA
kr
RANGERING
I LANDET
1 Vågan 3 360 29
2 Rana 3 395 34
3 Bodø 3 789 70
4 Vefsn 3 995 91
5 Alstahaug 4 007 92
6 Sortland - Suortá 4 396 124
7 Fauske - Fuosko 4 542 135
8 Vestvågøy 4 630 142
9 Narvik 4 672 148
10 Hadsel 4 792 156
11 Brønnøy 5 099 187
12 Andøy 5 299 200
13 Øksnes 5 453 206
14 Leirfjord 6 077 236
15 Ballangen 6 138 239
16 Hemnes 6 342 246
17 Meløy 6 664 257
18 Sømna 6 725 259
19 Saltdal 7 058 272
20 Bø (Nordland) 7 451 285
21 Vega 7 617 291
22 Hattfjelldal 8 179 312
23 Steigen 8 295 315
24 Grane 8 644 326
25 Evenes 8 825 329
26 Herøy (Nordland) 9 006 333
27 Flakstad 9 221 335
28 Divtasvuodna - Tysfjord 9 350 338
29 Lurøy 9 370 340
30 Gildeskål 9 760 350
31 Lødingen 10 166 359
32 Dønna 10 256 360
33 Bindal 10 279 361
34 Værøy 10 492 363
35 Sørfold 10 905 368
36 Nesna 11 080 369
37 Moskenes 11 587 376
38 Tjeldsund 11 918 380
39 Røst 12 974 392
40 Rødøy 13 579 396
41 Beiarn 13 594 397
42 Træna 14 597 404
43 Hamarøy - Hábmer 14 923 405
44 Vevelstad 19 690 416

5 Beste kommuner i landet

1 Åfjord 1 530
2 Kongsberg 2 599
3 2 715
4 Larvik 2 768
5 Nannestad 2 799

5 Dårligste kommuner i landet

418 Raarvihke - Røyrvik 23 224
419 Tydal 25 294
420 Torsken 27 959
421 Modalen 29 950
422 Utsira 34 735
7 616.9
4 167.6 LANDSGJENNOMSNITT
8 367.9 FYLKESGJENNOMSNITT

Kommunale administrasjonsutgifter: Netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger, kroner. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Vega
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Vega

Fylke: Nordland

Befolkning: 1 232

Kommune-NM