Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
Data RANGERING
I LANDET
1 Vågan 0.898 12
2 Rana 0.893 29
3 Hamarøy - Hábmer 0.890 44
4 Vefsn 0.886 73
5 Sortland - Suortá 0.884 83
6 Bodø 0.883 95
7 Brønnøy 0.881 103
8 Herøy (Nordland) 0.881 104
9 Fauske - Fuosko 0.879 113
10 Andøy 0.877 129
11 Øksnes 0.875 147
12 Hattfjelldal 0.872 176
13 Moskenes 0.871 180
14 Meløy 0.870 187
15 Sømna 0.867 207
16 Lurøy 0.867 212
17 Vestvågøy 0.867 213
18 Narvik 0.867 214
19 Gildeskål 0.865 228
20 Flakstad 0.865 232
21 Røst 0.861 256
22 Lødingen 0.861 258
23 Dønna 0.855 297
24 Steigen 0.854 301
25 Alstahaug 0.853 305
26 Vega 0.852 313
27 Vevelstad 0.849 329
28 Bø (Nordland) 0.849 332
29 Hemnes 0.848 334
30 Nesna 0.847 335
31 Beiarn 0.845 343
32 Rødøy 0.845 346
33 Divtasvuodna - Tysfjord 0.839 358
34 Ballangen 0.838 362
35 Hadsel 0.838 363
36 Saltdal 0.836 369
37 Grane 0.835 371
38 Evenes 0.835 372
39 Værøy 0.833 375
40 Bindal 0.833 377
41 Tjeldsund 0.823 391
42 Sørfold 0.820 398
43 Træna 0.815 401
44 Leirfjord 0.808 406

5 Beste kommuner i landet

1 Oslo kommune 0.912
2 Stjørdal 0.907
3 Nordkapp 0.905
4 Hemsedal 0.903
5 Flora 0.902

5 Dårligste kommuner i landet

418 Vestre Toten 0.762
419 Årdal 0.747
420 Bardu 0.747
421 Kvæfjord 0.710
422 Leikanger 0.693
0.835
0.900 LANDSGJENNOMSNITT
0.857 FYLKESGJENNOMSNITT

Næringsvariasjon: Målt ved 1 minus summen av kvadrerte næringsandeler (andel ansatte i enkeltnæringer) for samtlige næringer i en kommune/fylke. Lave verdier indikerer at næringslivet i kommunen/­fylket er avhengig av få bedrifter eller næringer. Dersom alle arbeider i en næring, vil indikatoren være lik null. Desto flere næringer og jevnere sysselsetting, desto lavere er summen av kvadrerte næringsandeler, og desto høyere er indikatoren. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Grane
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Grane

Fylke: Nordland

Befolkning: 1 493

Kommune-NM