Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Bodø 24
2 Rana 84
3 Vågan 137
4 Brønnøy 140
5 Vefsn 147
6 Narvik 157
7 Øksnes 174
8 Sortland - Suortá 176
9 Alstahaug 198
10 Vestvågøy 203
11 Herøy (Nordland) 205
12 Fauske - Fuosko 217
13 Hadsel 234
14 Andøy 243
15 Lurøy 258
16 Gildeskål 271
17 Leirfjord 275
18 Meløy 284
19 Værøy 285
20 Grane 286
21 Hemnes 290
22 Sømna 294
23 Træna 295
24 Hattfjelldal 329
25 Nesna 333
26 Saltdal 351
27 Moskenes 358
28 Ballangen 359
29 Flakstad 362
30 Dønna 364
31 Evenes 369
32 Vega 370
33 Sørfold 372
34 Bindal 380
35 Hamarøy - Hábmer 382
36 Steigen 384
37 Rødøy 394
38 Bø (Nordland) 396
39 Beiarn 397
40 Divtasvuodna - Tysfjord 398
41 Lødingen 405
42 Tjeldsund 407
43 Røst 408
44 Vevelstad 410

5 Beste kommuner i landet

1 Bærum
2 Oslo kommune
3 Asker
4 Ås
5 Gjerdrum

5 Dårligste kommuner i landet

418 Kvalsund
419 Fosnes
420 Fedje
421 Utsira
422 Modalen

Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring. Videre vil kommunal eiendomsskatt på næringseiendom kunne virke negativt på næringslivets konkurranseevne. Kjøp av private tjenester bidrar til å styrke privat næringsutvikling. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Træna
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Træna

Fylke: Nordland

Befolkning: 456

Kommune-NM