Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Kongsberg 3
2 Bærum 4
3 Ås 10
4 Asker 30
5 Gol 67
6 Halden 72
7 Skedsmo 76
8 Drammen 83
9 Ål 88
10 Nore Og Uvdal 95
11 Ringerike 110
12 Sarpsborg 113
13 Lier 116
14 Ullensaker 123
15 Oppegård 138
16 Lørenskog 139
17 Moss 140
18 Fredrikstad 145
19 Ski 147
20 Flå 155
21 Nesodden 189
22 Hol 205
23 Nes (Busk.) 209
24 Rollag 211
25 Råde 217
26 Modum 243
27 Frogn 252
28 Vestby 253
29 Nittedal 262
30 Krødsherad 263
31 Hole 269
32 Sigdal 283
33 Røyken 288
34 Askim 290
35 Hemsedal 298
36 Sørum 308
37 Rygge 312
38 Marker 320
39 Eidsberg 333
40 Øvre Eiker 339
41 Hvaler 341
42 Rælingen 353
43 Nedre Eiker 354
44 Hurum 358
45 Rakkestad 365
46 Eidsvoll 369
47 Spydeberg 373
48 Nannestad 374
49 Gjerdrum 383
50 Aurskog-Høland 388
51 Hurdal 394
52 Enebakk 396
53 Flesberg 400
54 Nes (Ak.) 401
55 Fet 402
56 Våler (Østf.) 403
57 Trøgstad 405
58 Skiptvet 413
59 Rømskog 415
60 Hobøl 419
61 Aremark 420

5 Beste kommuner i landet

1 Leikanger
2 Sola
3 Kongsberg
4 Bærum
5 Trondheim

5 Dårligste kommuner i landet

418 Værøy
419 Hobøl
420 Aremark
421 Gamvik
422 Moskenes

Kompetanse: Kompetanse, både i form av faglærte og høyere utdanning, er viktige faktorer for kvaliteten i det kommunale tjenestetilbudet og for næringslivets konkurranseevne. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Marker
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Marker

Fylke: Viken

Befolkning: 3 567

Kommune-NM