Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Bærum 2
2 Asker 3
3 Gjerdrum 5
4 Ås 9
5 Ullensaker 11
6 Nittedal 12
7 Nannestad 13
8 Vestby 14
9 Lørenskog 15
10 Våler (Østf.) 16
11 Skedsmo 17
12 Oppegård 18
13 Hole 22
14 Sørum 25
15 Ski 27
16 Lier 28
17 Rælingen 32
18 Røyken 35
19 Fet 37
20 Frogn 41
21 Eidsvoll 44
22 Hemsedal 46
23 Drammen 52
24 Kongsberg 56
25 Øvre Eiker 61
26 Trøgstad 63
27 Fredrikstad 66
28 Aurskog-Høland 67
29 Enebakk 69
30 Nesodden 75
31 Moss 82
32 Rygge 86
33 Spydeberg 89
34 Nedre Eiker 91
35 Nes (Ak.) 92
36 Sarpsborg 98
37 Eidsberg 105
38 Krødsherad 109
39 Råde 112
40 Askim 115
41 Ringerike 116
42 Halden 138
43 Hobøl 143
44 Hvaler 147
45 Skiptvet 151
46 Hurum 152
47 Rakkestad 155
48 Modum 165
49 Hol 174
50 Flesberg 185
51 Sigdal 189
52 Flå 198
53 Marker 200
54 Gol 218
55 Hurdal 235
56 Rømskog 243
57 Ål 277
58 Nes (Busk.) 291
59 Nore Og Uvdal 326
60 Aremark 340
61 Rollag 371

5 Beste kommuner i landet

1 Frøya
2 Bærum
3 Asker
4 Oslo kommune
5 Gjerdrum

5 Dårligste kommuner i landet

418 Rødøy
419 Leka
420 Raarvihke - Røyrvik
421 Utsira
422 Tysfjord

Kommuneøkonomi: Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring. Videre vil kommunal eiendomsskatt på næringseiendom kunne virke negativt på næringslivets konkurranseevne. Kjøp av private tjenester bidrar til å styrke privat næringsutvikling. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Marker
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Marker

Fylke: Viken

Befolkning: 3 567

Kommune-NM