Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
DATA
%
RANGERING
I LANDET
1 Ullensaker 110.3 3
2 Gol 100.8 7
3 Bærum 86.7 24
4 Kongsberg 86.7 25
5 Ål 83.9 36
6 Skedsmo 82.1 43
7 Lier 81.4 47
8 Nore Og Uvdal 81.2 49
9 Lørenskog 80.4 57
10 Drammen 80.2 59
11 Hol 76.9 76
12 Sarpsborg 75.8 91
13 Ski 74.8 100
14 Rollag 74.5 102
15 Krødsherad 73.8 115
16 Ringerike 70.6 151
17 Sigdal 69.8 162
18 Flå 68.7 174
19 Ås 68.7 175
20 Vestby 68.6 177
21 Asker 68.0 184
22 Nes (Busk.) 66.4 208
23 Moss 65.6 220
24 Eidsberg 65.2 227
25 Hemsedal 64.4 242
26 Råde 63.6 250
27 Halden 62.4 264
28 Modum 61.7 274
29 Fredrikstad 60.4 292
30 Rakkestad 59.6 300
31 Oppegård 56.2 323
32 Rømskog 55.2 329
33 Rygge 55.1 330
34 Askim 54.5 333
35 Nittedal 53.3 340
36 Marker 52.8 346
37 Spydeberg 52.8 347
38 Øvre Eiker 50.8 358
39 Hole 49.6 360
40 Flesberg 47.9 368
41 Trøgstad 47.2 372
42 Nedre Eiker 46.6 375
43 Aurskog-Høland 46.6 377
44 Hurdal 44.8 384
45 Frogn 44.1 388
46 Hvaler 42.4 393
47 Sørum 41.7 394
48 Eidsvoll 41.5 395
49 Hurum 41.4 396
50 Røyken 40.4 397
51 Nes (Ak.) 40.3 398
52 Enebakk 38.5 404
53 Skiptvet 38.2 405
54 Nesodden 37.9 406
55 Fet 37.2 407
56 Aremark 36.9 409
57 Våler (Østf.) 36.7 410
58 Gjerdrum 35.4 415
59 Nannestad 34.6 416
60 Hobøl 30.6 421
61 Rælingen 26.0 422

5 Beste kommuner i landet

1 Sola 123.5
2 Leikanger 115.9
3 Ullensaker 110.3
4 Førde 107.7
5 Bykle 106.1

5 Dårligste kommuner i landet

418 Svelvik 33.4
419 Klæbu 31.7
420 Skaun 30.7
421 Hobøl 30.6
422 Rælingen 26.0
68.0
74.4 LANDSGJENNOMSNITT
58.9 FYLKESGJENNOMSNITT

Sysselsettingsandel: Sysselsatte personer etter arbeidssted i prosent av arbeidsstyrken. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Asker
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Asker

Fylke: Viken

Befolkning: 60 926

Kommune-NM