Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
DATA
%
RANGERING
I LANDET
1 Gol 20.0 24
2 Nore Og Uvdal 19.0 29
3 Ål 19.0 37
4 Ullensaker 17.0 77
5 Sigdal 15.0 115
6 Rollag 15.0 120
7 Hol 14.0 168
8 Krødsherad 14.0 180
9 Kongsberg 13.0 198
10 Modum 13.0 213
11 Sarpsborg 13.0 223
12 Nes (Busk.) 13.0 231
13 Råde 12.0 235
14 Ringerike 12.0 243
15 Rømskog 12.0 245
16 Lier 12.0 254
17 Eidsberg 11.0 283
18 Halden 11.0 288
19 Hemsedal 11.0 297
20 Skedsmo 11.0 300
21 Flå 11.0 310
22 Ski 10.0 317
23 Fredrikstad 10.0 321
24 Drammen 10.0 335
25 Flesberg 10.0 338
26 Rakkestad 10.0 341
27 Vestby 9.0 345
28 Spydeberg 9.0 348
29 Øvre Eiker 9.0 349
30 Askim 9.0 351
31 Hvaler 9.0 358
32 Rygge 9.0 362
33 Marker 9.0 364
34 Lørenskog 9.0 366
35 Moss 9.0 368
36 Trøgstad 9.0 370
37 Aurskog-Høland 8.0 371
38 Nittedal 8.0 376
39 Nedre Eiker 8.0 378
40 Ås 8.0 381
41 Skiptvet 7.0 386
42 Hurdal 7.0 396
43 Hurum 7.0 398
44 Asker 7.0 400
45 Sørum 7.0 401
46 Hole 7.0 402
47 Eidsvoll 6.0 405
48 Bærum 6.0 406
49 Oppegård 6.0 407
50 Nes (Ak.) 6.0 409
51 Enebakk 6.0 411
52 Aremark 5.0 412
53 Våler (Østf.) 5.0 413
54 Frogn 5.0 414
55 Gjerdrum 5.0 416
56 Røyken 5.0 417
57 Nannestad 5.0 418
58 Fet 5.0 419
59 Nesodden 4.0 420
60 Hobøl 4.0 421
61 Rælingen 3.0 422

5 Beste kommuner i landet

1 Sola 29.0
2 Kvitsøy 28.0
3 Årdal 27.0
4 Sunndal 26.0
5 Åseral 25.0

5 Dårligste kommuner i landet

418 Nannestad 5.0
419 Fet 5.0
420 Nesodden 4.0
421 Hobøl 4.0
422 Rælingen 3.0
6.0
11.4 LANDSGJENNOMSNITT
9.5 FYLKESGJENNOMSNITT

Fagprøver: Sysselsatte med beståtte fagprøver som høyeste utdanningsnivå i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Eidsvoll
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Eidsvoll

Fylke: Viken

Befolkning: 24 647

Kommune-NM