Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Gjøvik 38
2 Ringsaker 65
3 Hamar 76
4 Lillehammer 84
5 Øyer 100
6 Stange 102
7 Øystre Slidre 119
8 Løten 124
9 Jevnaker 127
10 Elverum 134
11 Vestre Toten 136
12 Østre Toten 137
13 Gausdal 139
14 Lunner 142
15 Ringebu 156
16 Sør-Odal 162
17 Kongsvinger 169
18 Gran 175
19 Alvdal 176
20 Nord-Aurdal 186
21 Sør-Fron 194
22 Tynset 213
23 Nord-Fron 219
24 Nordre Land 228
25 Vestre Slidre 231
26 Nord-Odal 236
27 Trysil 242
28 Åmot 250
29 Søndre Land 251
30 Lom 252
31 Sel 269
32 Åsnes 273
33 Vågå 280
34 Sør-Aurdal 289
35 Vang 290
36 Lesja 296
37 Våler (Hedm.) 303
38 Eidskog 309
39 Etnedal 312
40 Tolga 314
41 Dovre 321
42 Stor-Elvdal 322
43 Os (Hedm.) 325
44 Skjåk 346
45 Grue 350
46 Folldal 370
47 Rendalen 373
48 Engerdal 398

5 Beste kommuner i landet

1 Frøya
2 Bærum
3 Asker
4 Oslo kommune
5 Gjerdrum

5 Dårligste kommuner i landet

418 Rødøy
419 Leka
420 Raarvihke - Røyrvik
421 Utsira
422 Tysfjord

Kommuneøkonomi: Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring. Videre vil kommunal eiendomsskatt på næringseiendom kunne virke negativt på næringslivets konkurranseevne. Kjøp av private tjenester bidrar til å styrke privat næringsutvikling. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Kongsvinger
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Kongsvinger

Fylke: Innlandet

Befolkning: 17 934

Kommune-NM