Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Oslo Kommune 7

5 Beste kommuner i landet

1 Leikanger
2 Sola
3 Bykle
4 Sogndal
5 Bærum

5 Dårligste kommuner i landet

418 Våler (Hedmark)
419 Eidskog
420 Loabák - Lavangen
421 Ballangen
422 Hasvik

Høy deltakelse i arbeidslivet er en viktig drivkraft for vekst og verdiskaping. Når en stor andel av den yrkesaktive befolkningen mottar permanente stønader som uføretrygd, vil dette indikere lav ressursutnyttelse. Høy grad av utveksling av arbeidskraft på tvers av kommunegrenser indikerer fleksible arbeidsmarkeder. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Rendalen
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Rendalen

Fylke: Innlandet

Befolkning: 1 791

Kommune-NM