Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
Data RANGERING
I LANDET
1 Dovre 0.900 9
2 Hamar 0.898 12
3 Øyer 0.897 16
4 Tolga 0.895 21
5 Lom 0.893 28
6 Vestre Slidre 0.891 35
7 Nord-Aurdal 0.889 45
8 Skjåk 0.888 51
9 Vågå 0.887 61
10 Trysil 0.885 76
11 Kongsvinger 0.883 84
12 Sør-Odal 0.883 86
13 Østre Toten 0.883 90
14 Nordre Land 0.881 98
14 Sel 0.881 98
16 Nord-Fron 0.880 108
17 Stor-Elvdal 0.880 110
18 Lillehammer 0.877 125
19 Gran 0.876 132
20 Lesja 0.875 141
21 Sør-Fron 0.875 142
22 Alvdal 0.875 143
23 Øystre Slidre 0.874 154
24 Gjøvik 0.873 155
25 Jevnaker 0.873 157
26 Gausdal 0.872 166
27 Vang 0.871 175
28 Ringebu 0.870 178
29 Ringsaker 0.870 182
30 Elverum 0.866 210
31 Etnedal 0.865 222
32 Rendalen 0.864 232
33 Folldal 0.864 235
34 Os (Hedm.) 0.864 237
35 Tynset 0.862 249
36 Engerdal 0.860 258
37 Grue 0.859 262
38 Åsnes 0.858 272
39 Nord-Odal 0.857 274
40 Eidskog 0.856 281
41 Sør-Aurdal 0.853 304
42 Våler (Hedm.) 0.853 305
43 Løten 0.843 344
44 Åmot 0.841 354
45 Lunner 0.840 355
46 Stange 0.826 385
47 Søndre Land 0.787 413
48 Vestre Toten 0.762 418

5 Beste kommuner i landet

1 Oslo kommune 0.911
2 Stjørdal 0.905
3 Flora 0.905
4 Nordkapp 0.902
5 Bergen 0.901

5 Dårligste kommuner i landet

418 Vestre Toten 0.762
419 Bardu 0.760
420 Årdal 0.745
421 Kvæfjord 0.723
422 Leikanger 0.659
0.900
0.900 LANDSGJENNOMSNITT
0.868 FYLKESGJENNOMSNITT

Næringsvariasjon: Målt ved 1 minus summen av kvadrerte næringsandeler (andel ansatte i enkeltnæringer) for samtlige næringer i en kommune/fylke. Lave verdier indikerer at næringslivet i kommunen/­fylket er avhengig av få bedrifter eller næringer. Dersom alle arbeider i en næring, vil indikatoren være lik null. Desto flere næringer og jevnere sysselsetting, desto lavere er summen av kvadrerte næringsandeler, og desto høyere er indikatoren. Tallgrunnlaget er fra 2017.

Dovre
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Dovre

Fylke: Innlandet

Befolkning: 2 642

Kommune-NM