Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Oslo Kommune 6

5 Beste kommuner i landet

1 Austevoll
2 Bærum
3 Lier
4 Moskenes
5 Asker

5 Dårligste kommuner i landet

418 Unjárga - Nesseby
419 Fedje
420 Bardu
421 Leikanger
422 Kvæfjord

Vekstkraften i privat næringsliv reflekteres gjennom indikatorer for verdiskaping, nyetableringer og sysselsetting. Sterk privat kjøpekraft er også en positiv drivkraft for næringslivet. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Søndre Land
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Søndre Land

Fylke: Innlandet

Befolkning: 5 623

Kommune-NM