Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Oslo Kommune 3

5 Beste kommuner i landet

1 Ullensaker
2 Nannestad
3 Oslo kommune
4 Bø (Telemark)
5 Lørenskog

5 Dårligste kommuner i landet

418 Hattfjelldal
419 Tydal
420 Utsira
421 Stordal
422 Valle

Kommuner med befolkningsvekst vil være bedre skodd for fremtiden enn kommuner med fraflytting og en stor andel eldre. Dagens befolkningssammensetning og flyttemønster er med på å legge grunnlaget for fremtidens aldersfordeling. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Etnedal
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Etnedal

Fylke: Innlandet

Befolkning: 1 305

Kommune-NM