Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Bærum 1
2 Asker 3
3 Ås 4
4 Gjerdrum 5
5 Lørenskog 7
6 Vestby 9
7 Nittedal 11
8 Ullensaker 12
9 Nannestad 13
10 Sørum 14
11 Rælingen 18
12 Skedsmo 19
13 Fet 20
14 Våler (Østfold) 22
15 Lier 25
16 Hole 26
17 Kongsberg 31
18 Ski 32
19 Oppegård 33
20 Røyken 35
21 Hemsedal 39
22 Drammen 42
23 Eidsvoll 48
24 Øvre Eiker 50
25 Nesodden 54
26 Hobøl 63
27 Rygge 64
28 Fredrikstad 68
29 Spydeberg 70
30 Enebakk 73
31 Nedre Eiker 82
32 Nes (Akershus) 83
33 Moss 85
34 Sarpsborg 89
35 Aurskog-Høland 90
36 Trøgstad 91
37 Frogn 93
38 Krødsherad 94
39 Eidsberg 98
40 Askim 114
41 Halden 115
42 Ringerike 123
43 Rakkestad 125
44 Hol 126
45 Råde 134
46 Skiptvet 144
47 Flå 159
48 Modum 162
49 Hvaler 175
50 Gol 200
51 Hurum 204
52 Flesberg 214
53 Marker 223
54 Hurdal 246
55 Sigdal 247
56 Rømskog 262
57 Nes (Buskerud) 311
58 Ål 318
59 Aremark 339
60 Nore Og Uvdal 356
61 Rollag 379

5 Beste kommuner i landet

1 Bærum
2 Oslo kommune
3 Asker
4 Ås
5 Gjerdrum

5 Dårligste kommuner i landet

418 Kvalsund
419 Fosnes
420 Fedje
421 Utsira
422 Modalen

Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring. Videre vil kommunal eiendomsskatt på næringseiendom kunne virke negativt på næringslivets konkurranseevne. Kjøp av private tjenester bidrar til å styrke privat næringsutvikling. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Hobøl
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Hobøl

Fylke: Viken

Befolkning: 5 642

Kommune-NM