Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
Data RANGERING
I LANDET
1 Hemsedal 0.903 4
2 Bærum 0.901 8
3 Hol 0.893 28
4 Gol 0.893 30
5 Ål 0.891 38
6 Aurskog-Høland 0.889 50
7 Fredrikstad 0.888 57
8 Rakkestad 0.887 64
9 Rømskog 0.887 65
10 Flå 0.885 78
11 Skedsmo 0.884 82
12 Drammen 0.884 88
13 Marker 0.883 90
14 Sørum 0.883 93
15 Askim 0.883 96
16 Nes (Buskerud) 0.882 102
17 Nore Og Uvdal 0.880 108
18 Hurum 0.880 112
19 Halden 0.879 115
20 Råde 0.878 123
21 Øvre Eiker 0.877 132
22 Nannestad 0.877 134
23 Frogn 0.876 140
24 Moss 0.876 143
25 Ringerike 0.876 145
26 Enebakk 0.875 149
27 Flesberg 0.875 150
28 Lier 0.875 154
29 Eidsberg 0.874 157
30 Asker 0.871 178
31 Oppegård 0.870 186
32 Hole 0.870 189
33 Hvaler 0.869 196
34 Eidsvoll 0.867 202
35 Aremark 0.867 217
36 Trøgstad 0.866 218
37 Spydeberg 0.866 222
38 Gjerdrum 0.862 246
39 Røyken 0.862 254
40 Sigdal 0.861 260
41 Nes (Akershus) 0.859 269
42 Ås 0.859 271
43 Fet 0.859 272
44 Krødsherad 0.859 274
45 Sarpsborg 0.856 288
46 Nedre Eiker 0.856 290
47 Skiptvet 0.856 292
48 Rygge 0.853 309
49 Rollag 0.852 310
50 Ullensaker 0.852 315
51 Nittedal 0.851 316
52 Modum 0.851 318
53 Rælingen 0.845 347
54 Ski 0.843 351
55 Vestby 0.830 381
56 Hurdal 0.827 386
57 Kongsberg 0.821 397
58 Nesodden 0.808 405
59 Våler (Østfold) 0.799 408
60 Lørenskog 0.790 409
61 Hobøl 0.784 413

5 Beste kommuner i landet

1 Oslo kommune 0.912
2 Stjørdal 0.907
3 Nordkapp 0.905
4 Hemsedal 0.903
5 Flora 0.902

5 Dårligste kommuner i landet

418 Vestre Toten 0.762
419 Årdal 0.747
420 Bardu 0.747
421 Kvæfjord 0.710
422 Leikanger 0.693
0.851
0.900 LANDSGJENNOMSNITT
0.865 FYLKESGJENNOMSNITT

Næringsvariasjon: Målt ved 1 minus summen av kvadrerte næringsandeler (andel ansatte i enkeltnæringer) for samtlige næringer i en kommune/fylke. Lave verdier indikerer at næringslivet i kommunen/­fylket er avhengig av få bedrifter eller næringer. Dersom alle arbeider i en næring, vil indikatoren være lik null. Desto flere næringer og jevnere sysselsetting, desto lavere er summen av kvadrerte næringsandeler, og desto høyere er indikatoren. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Nittedal
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Nittedal

Fylke: Viken

Befolkning: 24 089

Kommune-NM