Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Bærum 5
2 Nore Og Uvdal 11
3 Gol 15
4 Hemsedal 22
5 Asker 23
6 Ål 27
7 Ullensaker 37
8 Hol 44
9 Ås 48
10 Skedsmo 53
11 Lier 54
12 Lørenskog 56
13 Ski 59
14 Kongsberg 62
15 Sigdal 65
16 Flå 73
17 Oppegård 74
18 Nittedal 95
19 Hole 100
20 Nes (Buskerud) 122
21 Vestby 133
22 Drammen 134
23 Gjerdrum 150
24 Frogn 178
25 Rømskog 179
26 Røyken 199
27 Krødsherad 211
28 Nesodden 218
29 Sørum 223
30 Rælingen 232
31 Ringerike 235
32 Fet 238
33 Flesberg 258
34 Nannestad 264
35 Råde 276
36 Nedre Eiker 288
37 Spydeberg 290
38 Hurum 292
39 Øvre Eiker 295
40 Modum 298
41 Aurskog-Høland 310
42 Nes (Akershus) 323
43 Eidsberg 329
44 Rygge 330
45 Hurdal 336
46 Rollag 337
47 Trøgstad 339
48 Eidsvoll 340
49 Enebakk 341
50 Moss 344
51 Hobøl 349
52 Sarpsborg 350
53 Rakkestad 358
54 Halden 365
55 Fredrikstad 367
56 Skiptvet 370
57 Aremark 384
58 Våler (Østfold) 386
59 Askim 387
60 Hvaler 396
61 Marker 400

5 Beste kommuner i landet

1 Leikanger
2 Sola
3 Bykle
4 Sogndal
5 Bærum

5 Dårligste kommuner i landet

418 Våler (Hedmark)
419 Eidskog
420 Loabák - Lavangen
421 Ballangen
422 Hasvik

Høy deltakelse i arbeidslivet er en viktig drivkraft for vekst og verdiskaping. Når en stor andel av den yrkesaktive befolkningen mottar permanente stønader som uføretrygd, vil dette indikere lav ressursutnyttelse. Høy grad av utveksling av arbeidskraft på tvers av kommunegrenser indikerer fleksible arbeidsmarkeder. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Nedre Eiker
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Nedre Eiker

Fylke: Viken

Befolkning: 24 963

Kommune-NM