Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Hamar 43
2 Gjøvik 46
3 Ringsaker 59
4 Stange 79
5 Lillehammer 86
6 Jevnaker 97
7 Øystre Slidre 99
8 Øyer 104
9 Løten 119
10 Elverum 128
11 Lunner 135
12 Kongsvinger 136
13 Vestre Toten 139
14 Gran 141
15 Østre Toten 145
16 Sør-Fron 156
17 Gausdal 168
18 Nord-Aurdal 171
19 Ringebu 173
20 Sør-Odal 181
21 Tynset 196
22 Vågå 209
23 Alvdal 226
24 Nordre Land 229
25 Vestre Slidre 230
26 Nord-Fron 231
27 Åmot 233
28 Lom 241
29 Nord-Odal 252
30 Trysil 261
31 Sel 267
32 Søndre Land 270
33 Åsnes 274
34 Vang 279
35 Etnedal 289
36 Sør-Aurdal 293
37 Eidskog 306
38 Lesja 312
39 Dovre 317
40 Os (Hedmark) 320
41 Tolga 327
42 Grue 328
43 Våler (Hedmark) 334
44 Skjåk 344
45 Stor-Elvdal 371
46 Folldal 381
47 Rendalen 392
48 Engerdal 413

5 Beste kommuner i landet

1 Bærum
2 Oslo kommune
3 Asker
4 Ås
5 Gjerdrum

5 Dårligste kommuner i landet

418 Kvalsund
419 Fosnes
420 Fedje
421 Utsira
422 Modalen

Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt nivå på arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring. Videre vil kommunal eiendomsskatt på næringseiendom kunne virke negativt på næringslivets konkurranseevne. Kjøp av private tjenester bidrar til å styrke privat næringsutvikling. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Sør-Aurdal
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Sør-Aurdal

Fylke: Innlandet

Befolkning: 2 981

Kommune-NM