Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
DATA
%
RANGERING
I LANDET
1 Lyngdal 12.8 23
2 Grimstad 12.4 28
3 Arendal 12.0 35
4 Birkenes 10.3 68
5 Farsund 9.4 84
6 Froland 9.3 90
7 Vennesla 9.3 91
8 Mandal 9.2 99
9 Søgne 9.1 105
10 Vegårshei 9.0 106
11 Kristiansand 8.6 117
12 Lillesand 7.6 149
13 Lindesnes 7.6 153
14 Risør 7.2 168
15 Flekkefjord 6.7 180
16 Åmli 6.5 191
17 Valle 5.4 224
18 Kvinesdal 4.4 264
19 Bykle 4.3 269
20 Audnedal 4.2 273
21 Iveland 4.0 284
22 Bygland 3.5 294
23 Gjerstad 3.4 303
24 Evje Og Hornnes 3.4 308
25 Sirdal 3.1 320
26 Marnardal 3.1 323
27 Hægebostad 3.1 328
28 Tvedestrand 2.9 334
29 Åseral 2.5 350
30 Songdalen 1.8 385

5 Beste kommuner i landet

1 Austevoll 31.0
2 Moskenes 29.5
3 Spydeberg 17.3
4 Lier 17.0
5 Hobøl 16.6

5 Dårligste kommuner i landet

418 Nissedal 0.6
419 Lurøy 0.5
420 Grong 0.5
421 Unjárga - Nesseby 0.5
422 Kvænangen 0.4
9.3
10.0 LANDSGJENNOMSNITT
6.5 FYLKESGJENNOMSNITT

Kommunens kjøp av private tjenester som andel av driftsutgifter: Kommunens kjøp av tjenester fra private i prosent av brutto driftsutgifter. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Vennesla
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Vennesla

Fylke: Agder

Befolkning: 14 630

Kommune-NM