Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
Data RANGERING
I LANDET
1 Grimstad 0.897 15
2 Kristiansand 0.892 33
3 Valle 0.890 41
4 Bykle 0.884 81
5 Evje Og Hornnes 0.881 106
6 Mandal 0.880 107
7 Sirdal 0.879 116
8 Risør 0.878 125
9 Songdalen 0.873 170
10 Arendal 0.872 174
11 Tvedestrand 0.871 179
12 Lillesand 0.868 199
13 Kvinesdal 0.867 201
14 Audnedal 0.867 205
15 Farsund 0.867 206
16 Froland 0.867 211
17 Åmli 0.867 216
18 Lyngdal 0.865 230
19 Søgne 0.865 231
20 Lindesnes 0.862 247
21 Vennesla 0.861 257
22 Vegårshei 0.860 266
23 Åseral 0.852 312
24 Gjerstad 0.847 340
25 Flekkefjord 0.844 348
26 Bygland 0.834 374
27 Marnardal 0.830 380
28 Hægebostad 0.827 385
29 Birkenes 0.825 388
30 Iveland 0.786 412

5 Beste kommuner i landet

1 Oslo kommune 0.912
2 Stjørdal 0.907
3 Nordkapp 0.905
4 Hemsedal 0.903
5 Flora 0.902

5 Dårligste kommuner i landet

418 Vestre Toten 0.762
419 Årdal 0.747
420 Bardu 0.747
421 Kvæfjord 0.710
422 Leikanger 0.693
0.873
0.900 LANDSGJENNOMSNITT
0.862 FYLKESGJENNOMSNITT

Næringsvariasjon: Målt ved 1 minus summen av kvadrerte næringsandeler (andel ansatte i enkeltnæringer) for samtlige næringer i en kommune/fylke. Lave verdier indikerer at næringslivet i kommunen/­fylket er avhengig av få bedrifter eller næringer. Dersom alle arbeider i en næring, vil indikatoren være lik null. Desto flere næringer og jevnere sysselsetting, desto lavere er summen av kvadrerte næringsandeler, og desto høyere er indikatoren. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Songdalen
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Songdalen

Fylke: Agder

Befolkning: 6 706

Kommune-NM