Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
DATA
%
RANGERING
I LANDET
1 Åseral 139.2 2
2 Audnedal 122.8 3
3 Bykle 56.9 13
4 Marnardal 49.8 23
5 Songdalen 49.6 24
6 Sirdal 47.6 26
7 Søgne 44.2 40
8 Bygland 36.7 64
9 Valle 36.4 67
10 Gjerstad 36.2 68
11 Iveland 31.6 90
12 Åmli 29.9 101
13 Vennesla 28.8 112
14 Birkenes 27.0 127
15 Farsund 25.8 141
16 Grimstad 25.7 143
17 Hægebostad 24.0 166
18 Lindesnes 23.4 171
19 Kristiansand 21.2 212
20 Mandal 18.0 253
21 Vegårshei 17.8 259
22 Kvinesdal 17.8 260
23 Evje Og Hornnes 17.5 265
24 Flekkefjord 16.5 280
25 Risør 14.8 300
26 Froland 13.2 324
27 Tvedestrand 11.7 339
28 Lyngdal 11.7 341
29 Arendal 7.2 382
30 Lillesand 7.1 383

5 Beste kommuner i landet

1 Beiarn 172.1
2 Åseral 139.2
3 Audnedal 122.8
4 Haram 107.6
5 Gildeskål 103.7

5 Dårligste kommuner i landet

418 Steigen -3.4
419 Vestnes -6.7
420 Oslo kommune -7.1
421 Bremanger -9.0
422 Divtasvuodna - Tysfjord -25.3
49.8
17.9 LANDSGJENNOMSNITT
33.7 FYLKESGJENNOMSNITT

Kommunal betalingsevne: Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Marnardal
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Marnardal

Fylke: Agder

Befolkning: 2 297

Kommune-NM