Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
RANGERING
I LANDET
1 Bykle 3
2 Sirdal 10
3 Åseral 58
4 Valle 80
5 Kristiansand 127
6 Hægebostad 141
7 Farsund 154
8 Evje Og Hornnes 156
9 Lillesand 170
10 Lyngdal 201
11 Audnedal 210
12 Flekkefjord 257
13 Grimstad 259
14 Åmli 279
15 Vegårshei 303
16 Birkenes 304
17 Kvinesdal 306
18 Arendal 309
19 Mandal 317
20 Bygland 347
21 Risør 352
22 Søgne 353
23 Tvedestrand 360
24 Lindesnes 376
25 Songdalen 390
26 Vennesla 392
27 Gjerstad 397
28 Marnardal 401
29 Froland 407
30 Iveland 416

5 Beste kommuner i landet

1 Leikanger
2 Sola
3 Bykle
4 Sogndal
5 Bærum

5 Dårligste kommuner i landet

418 Våler (Hedmark)
419 Eidskog
420 Loabák - Lavangen
421 Ballangen
422 Hasvik

Høy deltakelse i arbeidslivet er en viktig drivkraft for vekst og verdiskaping. Når en stor andel av den yrkesaktive befolkningen mottar permanente stønader som uføretrygd, vil dette indikere lav ressursutnyttelse. Høy grad av utveksling av arbeidskraft på tvers av kommunegrenser indikerer fleksible arbeidsmarkeder. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Audnedal
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Audnedal

Fylke: Agder

Befolkning: 1 780

Kommune-NM