Data hentes, et lite øyeblikk...
RANGERING
I FYLKET
DATA
kr
RANGERING
I LANDET
1 Hægebostad 0 1
1 Vegårshei 0 1
1 Tvedestrand 0 1
1 Lyngdal 0 1
1 Mandal 0 1
6 Risør 453 88
7 Søgne 637 100
8 Arendal 880 116
9 Lillesand 956 122
10 Kristiansand 1 303 153
11 Grimstad 1 689 188
12 Songdalen 1 840 200
13 Flekkefjord 2 039 215
14 Evje Og Hornnes 2 359 232
15 Audnedal 2 943 253
16 Gjerstad 3 145 261
17 Birkenes 3 782 278
18 Farsund 5 626 320
19 Lindesnes 5 917 322
20 Marnardal 6 963 332
21 Vennesla 7 623 333
22 Åmli 9 179 342
23 Froland 9 256 344
24 Iveland 16 000 377
25 Bygland 16 173 380
26 Kvinesdal 29 179 404
27 Åseral 36 920 409
28 Valle 51 275 414
29 Bykle 61 483 416
30 Sirdal 72 097 417

5 Beste kommuner i landet

1 Hvaler 0
1 Rømskog 0
1 Trøgstad 0
1 Eidsberg 0
1 Ski 0

5 Dårligste kommuner i landet

418 Modalen 82 071
419 Eidfjord 82 721
420 Forsand 88 287
421 Øygarden 98 392
422 Aukra 201 418
5 916.6
2 529.5 LANDSGJENNOMSNITT
11 657.1 FYLKESGJENNOMSNITT

Eiendomsskatt fra næringseiendom i gjennomsnitt per sysselsatt: Skatt for annen eiendom per sysselsatt etter arbeidssted, kroner. Tallgrunnlaget er fra 2018.

Lindesnes
  • Best

  • Nest best

  • Middels

  • Nest Dårligst

  • Dårligst

  • Ingen data

Fakta om Lindesnes

Fylke: Agder

Befolkning: 4 953

Kommune-NM